• Độ nhớt cao (28-60 s), độ bền liên kết cao ⇒ chống sạt vách cho hố khoan, tường vây, an toàn cho nền địa chất yếu (cát chảy, túi bùn,…)
  • Không ưa nước nước ⇒ Siêu sạch với tông (siêu âm từ 4000 m/s trở lên)
  • Lớp áp sét mỏng, kín ⇒ Ma sát thành cao
  • Không lắng đáy ⇒ Tăng sức kháng mũi cọc
  • Sử dụng ngay sau khi khuấy 15 phút  Tiết kiệm thời gian
  • Dung dịch ổn định trong 3 tháng  Tiết kiệm nguyên liệu
  • Thân thiện với môi trường ⇒ Có thể trồng cây hoặc sả thải trực tiếp xuống lòng sông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *